Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 063 588 755 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@mrbeansport.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 063 588 755, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@localhost.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice ( pogledajte ovde ). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju ( preuzmite ovde) treba da pošaljete na adresu MR BEAN SPORT SHOP doo (sa naznakom za web shop), Kralja Aleksandra I Karadjordjevića br.23, 23000 Zrenjanin.